Ogród leśny – jakie są jego główne cechy?

Ogrody leśne wracają do łask. Ich naturalny wygląd kontrastuje z nowoczesnością ogrodów minimalistycznych, w których wszystko jest idealnie uporządkowane. W leśnych aranżacjach ogród wygląda, jakby ukształtowała go sama Matka Natura.

Główne cechy ogrodów leśnych

W ogrodach leśnych nie ma sztywno wyznaczonych rabat, ścieżek i nasadzeń o idealnych kształtach. Ogród przypomina las, w którym wszystkie rośliny układają się w piętra i przybierają naturalne formy. Pod rozłożystymi drzewami rosną krzewy, a jeszcze niżej – paprocie, leśne kwiaty, wrzosy i mchy. Dzięki temu w ogrodzie panuje równowaga. Elementy architektury powinny być wykonane z drewna o nieregularnym kształcie, a ścieżki ułożone z kamieni.

Stworzenie ogrodu leśnego jest dość proste, lecz czasochłonne. Pełny efekt aranżacyjny osiągnie się dopiero po upływie kilkunastu lat. Nasadzenia powinny bowiem rosnąć swobodnie tak jak w naturze, tworząc nieco nieuporządkowaną przestrzeń, w której mogą