Postaw na rozwój i zainwestuj w odnawialną energię

Dzisiejszy świat nastawiony jest głównie na konsumpcjonizm. Czerpiemy z natury i jej dóbr zapominając o tym, że zbyt duża ingerencja w jej bogactwo może nieść za sobą katastrofalne skutki. Człowiek, dążąc do coraz większego rozwoju, eksploatuje przy tym wszystko, co oferuje mu przyroda, nie zwracając uwagi na konsekwencje. Inwestycja w energię odnawialną jest sporym wydatkiem, jednak jej brak oddziaływania na naturę w porównaniu z nieodnawialnymi źródłami energii jest bezkonkurencyjny. Nie potrzeba wyspecjalizowanych ludzi, którzy będą wyszukiwali złóż węgla kamiennego, a następnie je wydobywali. Dodatkowo wiele wysokorozwiniętych krajów prowadzi politykę przyjazną naturze i stawia na energię, pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, co czyni je pionierami w tej dziedzinie. Wiele firm, czy prywatnych osób inwestuje i na swoich terenach i montuje jedno z najczęściej wybieranych źródeł energii odnawialnej – panele fotowoltaiczne. Zasilane promieniami słonecznymi, wytwarzają energię, którą potem przedsiębiorcy odsprzedają do firm energetycznych. 

Odnawialne źródła energii 

O wykorzystywaniu w przemyśle odnawialnych źródeł energii mówi się głośno już od kilku lat. Takie nieinwazyjne wykorzystanie natury znacznie odciążyłoby atmosferę, do której dziennie przedostaje się mnóstwo toksycznych substancji. Powstają one głównie przy spalaniu powszechnie znanych środków, służących do ogrzewania domów i mieszkań. Również paliwa samochodowe znacząco wpływają na stan powietrza. W dużych miastach poziom jego czystości zdecydowanie przewyższa normy i dłuższe przebywanie na zewnątrz może powodować problemy zdrowotne u wielu osób. Dlatego tak ważne jest budowanie, jak największej ilości elektrowni, które będą zajmowały się produkcją energii z odnawialnych źródeł. I tak przykłady odnawialnych źródeł energii prezentują się następująco: 

  • wiatr,
  • promieniowanie słoneczne, 
  • geotermia,
  • pływy morskie, 
  • słońce.

Odnawialne źródła energii – korzyści 

Oprócz znanym wszystkim pozytywnym skutkom, takim jak znaczne zmniejszenie emitowanych toksyn do powietrza, odnawialne źródła energii pozwoliłyby zaoszczędzić bardzo dużą kwotę, jaka wykładana jest na pozyskiwanie i wydobywanie surowców, takich jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, czy gaz ziemny. Sama inwestycja np. w budowę wiatraków jest sporym kosztem. Jednak mając w perspektywie nieinwazyjność w naturę tego typu źródła energii, otrzymywanej z wiatru oraz szybki zwrot kosztów jest to bardzo dobre rozwiązanie. Pozyskiwana energia z odnawialnych źródeł jest równie wydajna jak ta, którą można otrzymać z paliw kopalnych. Jednak jeśli zależy nam na względach natury i wpływie na nią przez działalność człowieka, bez wahania powinniśmy zamienić dotychczasowe nieodnawialne źródła energii na te, które nie zagrażają środowisku, w którym żyjemy.